Wmo woonvoorzieningen

image_pdfimage_print

Wmo woonvoorzieningen

Woning aanpassen

Als u door lichamelijke beperkingen belemmerd wordt in het zelfstandig functioneren in uw woning, kan een woonvoorziening of woningaanpassing een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing van drempels, een zitvoorziening in de douche of een traplift. U kunt hiervoor contact opnemen met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

via telefoon: 140172

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening of woningaanpassing wordt gekeken naar uw gezondheid en uw mogelijkheden en beperkingen bij het functioneren in de woning.

Soms moet de huiseigenaar toestemming geven wanneer er aanpassingen worden aangebracht in of aan de woning.

Verhuizen

Als een dure woningaanpassing nodig is, kijkt Participe of verhuizen een optie is. In dat geval komt u onder voorwaarden voor een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in aanmerking.

Voorziening voor een korte periode
Heeft u voor een korte periode (minder dan 6 maanden) een woonvoorziening (bijvoorbeeld een tillift, douche- of toiletstoel) nodig, dan kunt u in onze gemeente bij de thuiszorgwinkel terecht voor het lenen van deze voorzieningen.

Maatwerk

Elke burger heeft recht op maatschappelijke ondersteuning, natuurlijk binnen de voorwaarden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatschappelijk ondersteuning is een wijd begrip. Daar valt ook begeleiding onder. Met andere woorden: als u geen financiƫle ondersteuning kunt krijgen, kunt u soms nog wel recht hebben op een vorm van begeleiding. Zeker als die begeleiding een bijdrage levert aan zelfredzaamheid of participatie van de inwoner, zodat deze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

Een maatwerkvoorziening waarmee kosten gepaard gaan, kan in natura of als persoonsgebonden budget worden verstrekt. Let vooral op de eventuele eigen bijdrage die betaald moet worden. Het kan zijn dat deze bijdrage betaald moet worden totdat de voorziening is terugbetaald.

Voorbeelden

Woningsanering voor caraklachten, primaat verhuizen, verhuiskosten, onderhoud, keuring en reparatie van een woningvoorziening, aanpassen van badkamer en keuken, vervoerskosten, begeleiding en reiskosten.

Naast de vergoedingen die betrekking hebben op de woning is er nog de mantelzorgwaardering.

Er zijn veel voorwaarden waar naar gekeken zal worden en dat is elke inwoner anders.

Het OSO hoopt dat de gemeente Alphen binnenkort voor haar inwoners een beroep op de blijverslening mogelijk maakt. Deze regeling houdt in dat zowel woninghuurders als woningeigenaren onder voorwaarden een lening kunnen afsluiten om daarmee de woning aan te passen zodat zij zolang mogelijk in de woning kunnen blijven wonen.

Ondersteuning

De OSO-commissie wonen beveelt u aan om bij het indienen van een aanvraag voor ondersteuning op grond van de Wmo een persoon mee te nemen die u daarin kan bijstaan. Er zijn vrijwillige cliƫntondersteuners, o.a. commissieleden van het OSO, die u bij het Serviceplein kunt inschakelen.

OSO Commissie Wonen

 

Meest recente berichten