Woonservicezone

image_pdfimage_print

Woonservicezone

Met condities voor Wonen, Zorg en Welzijn

Een woonservicezone is een (deel van een) wijk van circa 10.000 inwoners waarin zodanige condities voor wonen, welzijn en zorg zijn geschapen dat elke Alphenaar daarin comfortabel kan wonen en leven. De woningen in deze zone zijn aanpasbaar. Er zijn voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar voor mensen met een beperking en voor ouderen. In een woonservicezone is integrale dienst- en zorgverlening georganiseerd in multifunctionele wijkcentra.

Centrale ligging
Het OSO is van mening dat de meest ideale situatie er één is waarbij de bovengenoemde voorzieningen allen centraal in het hart liggen van de woonservicezone. Dit moet dan ook het uitgangspunt zijn bij elke nieuw te bouwen woonservicezone.
Het OSO is echter zo realistisch om te onderkennen dat dit in bestaande situaties niet haalbaar is en accepteert een decentrale ligging van een aantal voorzieningen mits zij binnen de straal van 800 meter liggen.

kenmerken
Essentiële kenmerken van een woonservicezone zijn:
–        een winkelcentrum als middelpunt met een straal van 800 meter
–        verschillende voorzieningen binnen deze cirkel
–        een toegankelijke, sociaal-  en verkeersveilige omgeving
–        drempelvrije openbare- en publieke ruimtes
–        mogelijkheden van zorgverlening aan huis tot en met niet planbare 24 uurs zorg
–        infrastructuur op gebied van domotica
De inrichting van woonservicezones heeft tot doel om Alphenaren in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde woonomgeving te kunnen blijven wonen

Woonservicezones in Alphen aan den Rijn
Uitgaande van de huidige situatie in Alphen a/d Rijn kan er rond de navolgende winkelcentra een woonservicezone worden gerealiseerd:
–         De Atlas
–         De Aarhof
–         De Herenhof
–         De Ridderhof   
–         Paradijslaan
–         De Baronie

Bij een straal van 800 meter is ongeveer 80 % van het  bebouwde oppervlak gedekt. Daarbij worden de Rijn en de trein als natuurlijke barrières gezien.
Om totale dekking te krijgen zouden er op een aantal  plekken nog aanvullingen moeten komen onder andere in het meest zuidelijke deel van Kerk en Zanen

Voorzieningen
In de woonservicezones dienen aanwezig te zijn:

 • supermarkt (of  individuele winkels)
 • maaltijdvoorziening
 • pinautomaat
 • halte voor openbaar vervoer
 • internetcafé
 • openbaar toilet
 • oplaad- servicepunt voor scootmobiel
 • parkeerfaciliteiten voor rolstoel en scootmobiel
 • rustbankjes
 • Zorgpost (huisarts, apotheek, fysiotherapie, medicorner, zorgloket)
 • Wijk- activiteitencentrum (voorlichting/educatie, recreatie, bewegingsactiviteiten, ouderenadviseur, administratieve ondersteuning, vrijwilligerssteunpunt, hand- en spandiensten / klussendienst etc.)
 • Religieus centrum (eventueel in combinatie met wijk- en activiteitencentrum)
 • Postagentschap
 • Pedicure
 • Kapsalon

in kleine kernen
Buiten de woonservicezones  binnen Alphen aan den Rijn is er ook de noodzaak voor vergelijkbare voorzieningen in de kleine kernen Aarlanderveen en Zwammerdam.
Idealiter zouden de voorzieningen in deze kleine dorpskernen gelijk moeten zijn aan die in de stedelijke woonservicezones. Het OSO onderkent dat dit economisch niet haalbaar is, maar is van mening dat minimaal de volgende voorzieningen aanwezig moeten zijn:

 • supermarkt of buurtwinkel
 • maaltijdvoorziening
 • pinautomaat
 • halte voor openbaarvervoer
 • rustbankjes
 • Zorgpost (huisarts, afhaalpunt medicijnen, parttime fysiotherapie, spreekuur zorgloket)
 • Dorpshuis (voorlichting/educatie, recreatie, bewegingsactiviteiten, ouderenadviseur, administratieve ondersteuning, vrijwilligerssteunpunt, hand en span / klussendienst, verenigingsactiviteiten  etc.)
 • Religieus centrum (eventueel in combinatie met dorpshuis)
 • Pedicure
 • Kapsalon

Middelpunt
Voor het hart van een woonservicezone kan uitgegaan worden van verschillende mogelijkheden, te weten: een seniorencomplex, medisch centrum, een winkelcentrum etc.
Het OSO heeft gekozen voor een winkelcentrum als hart van een woonservicezone zodat de essentiële voorzieningen, die nodig zijn om comfortabel te kunnen wonen en leven, binnen ieders bereik liggen.

Straal
Ook bij de grootte van een woonservicezone zijn er veel variaties mogelijk. Bij de afweging van het OSO is meegenomen de mobiliteit bij het gebruik van rollator, rolstoel en scootmobiel. Daarom is het OSO van mening dat de noodzakelijke voorzieningen binnen een straal tot 800 meter bereikbaar moeten zijn.

OSO Commissie Wonen

 

Meest recente berichten