Woningen

Woningen

Dat we in Alphen aan den Rijn een tekort hebben aan seniorenwoningen zal niemand ontkennen.

De vraag is steeds weer: Hoeveel? Waar in Alphen? Koop of huur? Zijn ze betaalbaar?

Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken van het tekort: Er is geen doorstroming. De bouw loopt achter door de crisis. De inkomensgrens moet aangepast worden. Er wordt gebouwd voor niet Alphenaren; er worden woningen uitgegeven voor een grote regio tot voorbij de bollenvelden. Er wordt niet of behoudend gebouwd in het groen van het Groene Hart. Er wordt horizontaal gebouwd in plaats van verticaal. Verzorgingshuizen zijn gesloten.

Oplossingen zijn besproken: levensloopbestendige nieuwbouw die voldoet aan OSO-eisen,  bestaande bouw opplussen naar levensloopbestendig, ‘huis verbeteren‘, Wmo voorzieningen.

IN 2009 heeft de OSO-Commissie Wonen in samenwerking met de gemeente door RIGO een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan levensloopbestendige woningen tot 2020 om het tekort aan geschikte ouderenwoningen op te heffen. Dit sluit aan bij het doel van de OSO Commissie Wonen om – uiterlijk in 2020 – het tekort aan geschikte ouderenwoningen op te heffen.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling heeft in juni 2010 een samenvatting gemaakt: Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn.  Lees het rapport >

De OSO Commissie Wonen ziet deze notitie uit juni 2010, als een simulatie en volgt met spanning de gekozen mogelijkheden voor de levensloopbestendige woningen tot 2020.

Voorraad, tot 2020, te realiseren door de volgende maatregelen:

  •           726 opplussen bestaande woningvoorraad (particulieren)
  •           839 woningen wonenCentraal nieuwbouw
  •           205 woningen wonenCentraal opplussen
  •           2300 woningen nieuwbouw, jaarlijks 230, 10 jaar lang van 2010 tot 2020

             3139 +  931 = 4070 woningen totaal

Klik op tekst voor download “woningen”

Woning voorraad Centraal Bureau voor de Statistiek
  Beginstand Nieuw- Overige Sloop Overige Correctie Saldo Eindstand
  voorraad bouw toevoeging   onttrekking   voorraad voorraad
2009 30033 245 2       247 30280
2010 30280 36     -1   35 30315
2011 30315 466 11 -59 -28   390 30705
  CBS naar een andere gegevens verzameling 300 300
2012 31005 116 136 -10 -10 43 275 31280
2013 31280 94 24 -20 -7 4 95 31375
      Toegevoegd door fusie   14058
2014 45433 378 49 -88 -20 1 320 45753
2015 45753 248 20 -41 -11 -1 215 45968
2016 45968 634 157 -28 -11 3 755 46723
Totaal   2217 399 -246 -88 50 2632  
Gem/jaar   277,125 49,875 -30,75 -11 6,25 329  

De OSO Commissie Wonen houdt vanaf 2009 de woningvoorraad nauwkeurig in de gaten. Het gemiddelde van 314 nieuwbouw woningen per jaar wordt wel gehaald. Een inhaalslag van nieuwbouw in 2016 en 2017 geeft ouderen een kans om te verhuizen. Helaas zijn niet alle woningen levensloopbestendig opgeleverd.

Het OSO zal zich inzetten voor meer aandacht voor woningen met Zorg en Welzijn.

 Nieuwbouwwoningen

De genoemde 4070 woningen zijn eigenlijk niet genoeg: Alphen aan den Rijn is met de fusie gegroeid met ruim 14000 woningen. Bij het nog te realiseren aantal woningen zouden wij nog een derde bij moeten tellen. Dit betekent dat er 540 woningen per jaar voor de jaren 2014 t/m 2020 moeten worden gerealiseerd.

Bestaande bouw

De woningvoorraad bestaat ongeveer 70 % uit eengezinswoningen die voor een groot deel niet voldoende zijn ingericht voor functiebeperkingen.

Overige woningen toevoegen

Als ouderenorganisaties hebben we er steeds voor gepleit om kantoorruimte te laten ombouwen naar levensloopbestendige woningen. Wij hopen dat daar dan geschikte seniorenwoningen bij zitten.

OSO Commissie Wonen

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */