Stoep en Straat

image_pdfimage_print

Stoep en Straat

Bij inrichting en onderhoud van de stoep en de straat gaat het vaak mis. In de looproute verspert een lantaarnpaal, prullenbak, boom, fiets of uitstalling de doorgang voor voetgangers of zakken na verloop van tijd tegels scheef.

Wanneer is de gemeente aan zet, wanneer een belangengroep of bewonerscommissie en wat kunnen zij gezamenlijk of tegelijkertijd? Daar gaat de brochure ‘Stoep en straat, toegankelijk in alle fasen’ op in, door uitleg over de verschillende fasen van inrichting en onderhoud. De publicatie bevat tips voor zowel de gemeente (de ‘beslisser’) als een vertegenwoordiging van bewoners (de ‘gebruiker’) en gaat uit van verschillende fasen. Struikelblokken op een bestaande route, de (her-)inrichting van een wijk en het beheer en onderhoud. Zowel gebruikers als beslissers hebben hun rol. Door een adequate aanpak worden hoge kosten voorkomen of beperkt. Daarnaast leidt inzicht in de positie van de ander tot meer begrip en betere samenwerking.
De brochure is een van de resultaten van het project ‘Stoep en straat’, van ANBO, CG-Raad, CROW, Fietsersbond, PCOB, Taakgroep Handicap en Samenleving, Unie KBO, Viziris en de Woonbond. In de brochure zijn ook de suggesties van vertegenwoordigers van gemeenten en belangenorganisaties gedaan tijdens de voorafgaande conferentie ‘Stoep en straat voor iedereen?’ verwerkt.

Download Brochure_stoep_en_straat

Deze pagina is overgenomen van de PCOB website

OSO Commissie Wonen

 

Meest recente berichten