OSO eisen (BALG)

image_pdfimage_print

OSO eisen (BALG)

De gemeente Alphen aan den Rijn en OSO hebben in 2009 een besluit genomen criteria voor seniorenwoningen toe te passen bij nieuwbouwprojecten.

Voor de OSO is levensloopbestendig wonen of levensloopgeschikt bouwen een onderdeel van het eisenpakket. Welke eisen horen daarbij? De OSO Commissie Wonen heeft het wiel niet uitgevonden alleen moeten we het wel doen. Levensloopgeschikt geeft veel comfort, veiligheid.

De OSO Commissie Wonen wil investeren in de wijkaanpak, de sociale structuur van een herstructureringsgebied. Investeren in sociale voorzieningen levert meerwaarde op. Deze meerwaarde uit zich o.a. in de toename van het woonplezier van bewoners, de versterking van aantrekkingskracht en marktpositie van de buurt en de afname van de verhuismobiliteit. Daarnaast maken we ook duidelijk dat je “in gelul” juist wel kan wonen.

De sleutel voor een succesvolle vulling van de sociale infrastructuur zit in de samenspraak met de bewoners. Zit in het zoeken van draagvlak voor die school, voor die winkel, voor die zorgvoorziening, voor die speeltuin, voor dat bankje in het park. Zit in het zo nodig confronteren van de bewoners met het gebrek aan draagvlak daarvoor. De sleutel voor succes zit ‘m ook in hetcommuniceren tussen de partners in de fysieke en sociale sector. Maar ook daar ontbreekt het nog aan.

Met name hiervoor is een een programma van eisen voor herstructureringsgebieden geschreven en biedt deze een handreikingen in de vorm van criteria, kengetallen en procesvereisten die maken dat sociaal en fysiek elkaar beter kunnen verstaan.

Belangrijke aanvullingen op het bouwbesluit zijn de Keurmerken zoals Woonkeur voor nieuwbouw en bestaande bouw en het politiekeurmerk staan bij de OSO Commissie Wonen hoog op de eisenlijst. 

OSO Commissie Wonen

 

Meest recente berichten