Nieuws

image_pdfimage_print

Nieuws

18-11-2021 

Seniorennieuws december 2021

OSO Bestuur

Seniorenbijeenkomst is gecanceld

Het OSO bestuur heeft helaas moeten besluiten om de OSO Seniorenbijeenkomst die gepland stond op woensdagmiddag 17 november niet door te laten gaan. De reden was uiteraard het toenemend aantal besmettingen en de grote onzekerheid in de komende tijd. Het OSO bestuur heeft haar verantwoordelijkheid genomen en wil voorkomen dat de ruim honderd deelnemers die zich voor deze bijeenkomst hadden opgegeven risico zouden lopen op besmetting of erger. Natuurlijk zijn alle deelnemers tijdig op de hoogte gesteld van deze moeilijke beslissing.

Beleidsplan 2022-2025

Eind september heeft het OSO bestuur een héle dag vergaderd over de huidige gang van zaken, de wijze van samenwerking en over de plannen voor de komende jaren. Deze zg. “Heide dag” werd door een externe communicatiedeskundige (mw. Marina Kapteyn) voorbereid en begeleid. Mede op basis van de resultaten van deze heide dag werden de eerste lijnen uitgezet van een nieuw te formuleren beleidsplan 2022-2025. Het oude meer jaren beleidsplan liep tot eind 2020 en het wordt dus hoog tijd om een nieuw beleidsplan voor de komende jaren te formuleren én vast te stellen.

KBO Boskoop

Al een aantal jaren heeft KBO Boskoop een zetel in het OSO Bestuur. Maar het lukte hen niet altijd om onze bestuursvergaderingen bij te wonen. Ingrid Rogaar is begin dit jaar voorzitter van KBO Boskoop geworden en samen met haar collega bestuurslid Vera Groen lukt het nu wél om actief deel te nemen aan de OSO Bestuursvergaderingen.

KBO Boskoop is een actieve vereniging met een groot aantal leden en een gevarieerd programma voor 50 plussers in Boskoop.

Commissie Wonen

Nieuw lid

In de vergadering van de commissie Wonen op donderdag 21 oktober hebben we kennis gemaakt met Hans Oskamp. Die kennismaking beviel wederzijds zo goed dat besloten werd Hans per direct te benoemen tot lid van de commissie.

Hans heeft van 1969 tot 2010 bij de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt: aanvankelijk als ontwerper openbaar gebied, de laatste jaren werkzaam op het gebied van ontwikkeling en uitgifte van bedrijfsterreinen.

Vacatures

Na de aanstelling van Hans Oskamp heeft de commissie Wonen nog twee vacatures:

Secretaris m/v: Eind 2021 neemt Bob Koning afscheid als secretaris van de commissie.

Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij elke maand de agenda van de commissievergadering voorbereidt. De secretaris houdt ook de ingekomen en uitgaande stukken bij en verzorgt de correspondentie van de commissie. Aan het eind van het jaar maakt de secretaris een jaarverslag van de activiteiten van de commissie.

Web-redacteur m/v: Hij/zij houdt de website Mijnhuisvanmorgen.nl inhoudelijk bij, vult deze aan en breidt deze waar nodig uit. Hij/zij heeft een goede kennis van de ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen voor senioren en een behoorlijke taal- en spellingvaardigheid. De web-redacteur is lid van de commissie Wonen en onderhoudt een goed contact met de webmaster, die de technische zaken van de website verzorgt.

!

Commissie Zorg & Welzijn

Zorgpremies weer omhoog !

Dit is iets waar we allemaal weer mee te maken krijgen. Het kabinet verwacht dat de basisverzekering met ongeveer 31 euro per jaar gaat stijgen. Daarmee zou de gemiddelde maandpremie van een basisverzekering uitkomen op 125,75 euro

Voor de lagere inkomens wordt de premiestijging gecompenseerd door een stijging van de maximale zorgtoeslag. Het eigenrisico blijft komend jaar 385 euro. Maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen  250 euro.

Wat kunnen wij zelf doen.

Voor 12 november 2021 moeten alle zorgverzekeraars de premie voor hun basiszorgverzekering bekend hebben gemaakt. Tot 31 december heeft u de gelegenheid tot opzeggen. Voor 31 januari moet u een nieuwe verzekering hebben afgesloten.

De inhoud van het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, maar in de manier waarop je de zorg vergoed krijgt, zit een belangrijk verschil. Er is een naturapolis of restitutiepolis. Bij een naturapolis heeft de verzekering contracten afgesloten met

verschillende zorgverleners. Restitutiepolis is duurder, maar hier heb je volledige keuzevrijheid.

Ook is het belangrijk om op te letten bij het afsluiten van een aanvullende verzekering of zij voldoet aan uw eisen. Kraamzorg kan er wel uit, maar meer fysiotherapie zou wenselijk zijn. Veel verzekeringen hebben een zogenaamde ouderenpolis. Collectieve korting via de bond of andere organisaties kan voordeel opleveren.

Belangrijke site’s : www.zorgpremiekorting.nl en www.zorgkiezer.nl en consumentenbond.nl/zorgalert en er zijn er nog veel meer. Neem hier even de tijd voor; het kan u echt geld besparen. Wij hebben dit niet voor u kunnen doen in verband met inleveren van kopie. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen.

  • Lyda de Jong
  • T: 0172.436132

9-11-2021

Beste Inschrijver voor de seniorenbijeenkomst op 17 november.

Vanmorgen heeft het OSO bestuur besloten om de geplande Seniorenbijeenkomst op woensdagmiddag 17 november af te blazen. Wij onderzoeken nog hoe wij aan het thema 'Prettig ouder worden is een uitdaging' op een later moment aandacht kunnen geven. 
Wij houden u daarvan op de hoogte.
Wij hebben de pers geïnformeerd met het volgende bericht:

OSO Seniorenbijeenkomst afgeblazen

Het bestuur van het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties heeft besloten de geplande Seniorenbijeenkomst op woensdagmiddag 17 november niet door te laten gaan. Het aantal besmettingen neemt ook in onze gemeente fors toe en daarom vindt het OSO bestuur het niet verantwoord om een gezellige bijeenkomst van méér dan honderd senioren in Avifauna te organiseren. Zéker onze oudere medeburgers hebben recht op zoveel mogelijk bescherming en mogen niet nodeloos in gevaar worden gebracht. Het OSO bestuur betreurt uiteraard deze beslissing maar is ervan overtuigd dat er gezien de negatieve ontwikkelingen geen andere beslissing mogelijk was.

Met een vriendelijke groet,
Namens het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO)
De projectgroep: ‘Seniorenbijeenkomst 17 november 2021’.
Website www.oso-alphen.nl

10-06-2021

Met de Lift……………….?

In een hoogbouw wooncomplex kun je de trap(pen) of de lift nemen. Meestal stappen we in de lift zonder erbij na te denken. Pas als iets te groot is zoals een bank of een hoge kast bij een verhuizing komt noodgedwongen de trap in beeld.

Er zijn diverse soorten liften waarvoor allerlei regels en maten gelden die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Dat het desondanks mis kan gaan speelde vorig najaar kort na de ingebruikneming van de nieuwe bibliotheek. Een gehandicaptenscootmobiel past(e) niet in de lift!! De architect beroept zich op het Bouwbesluit en had, wellicht wegens de kosten, zich niet gerealiseerd dat in een bibliotheek ook gehandicapten komen. Het OSO heeft daar n.a.v. beraad in de Commissie Wonen over het thema bereikbaarheid dat bij de gemeente hoog op de agenda staat, met een brief op geageerd en om aanpassing gevraagd.

Een ander zeer aansprekend voorbeeld dat 12 februari jl. werd behandeld in het TV-programma Max Meldpunt ging over een weduwe van wie de man thuis was overleden. Ze woonden nog maar kort in het woonzorgcomplex en waren er niet van op de hoogte dat de liften in het al oudere gebouw te klein waren, waardoor brancards en uitvaartkisten verticaal in de lift gingen. Het was een uiterst negatieve ervaring voor mevrouw. Zij was er dermate van ontdaan dat ze haar beklag deed bij Max Meldpunt.

Beide voorbeelden betreffen gebouwen niet bedoeld voor, en qua Bouwbesluit niet vergelijkbaar met, specifiek wonen. De recent gebouwde bibliotheek heeft een openbare functie waarvoor het huidigeBbouwbesluit geldt. Het al oudere woonzorgcomplex waarvoor het Bouwbesluit gold in de periode dat het gebouwd is.

Tot zover deze inleiding. In de volgende uitgave over liften in wooncomplexen en wat met name voor 55+’ers aandachtspunten zijn.

————————–

Voor de duidelijkheid maken we een onderscheid in complexen gebouwd in de vorige eeuw en recent gebouwde complexen. Zo is vrijwel alle hoogbouw in Alphen Ridderveld uit de jaren ’60 en ’70 toen er voor levensloopbestendigheid geen aandacht was. Bouwen was het motto. Ook toen was er een tekort en betrof het vooral starters met trouwplannen.

De starters van toen zijn de senioren van nu die zo lang mogelijk thuis willen en van overheidswege moeten blijven wonen. Levensloopbestendig waar OSO-Wonen zo voor pleit is van belang geworden. Dikwijls vermelden verhuurders waaronder ook woonzorgcomplexen dat de woning geschikt is om tot op zeer hoge leeftijd te blijven wonen.

Woont u of wilt u gaan wonen in een recent gebouwd complex, dan mag u ervan uitgaan dat bij meer dan 6 woonfuncties in een gebouw de minimale afmeting van de liftkooi 105 x 205 cm is met een deurbreedte van 85 cm. Bij meer woningen in een complex moet 1 lift deze maat hebben en mag (mogen) de overige lift(en) 105 x 135 cm zijn. Met een deurbreedte van 90 zijn ze goed rolstoeltoegankelijk. Echter in het in 2019-2020 gebouwde complex Havenstraat/Pr.Bernhardlaan/Gasfabriek met 9 koopappartementen is geen sprake van een lift waar een brancard in kan, daar de gemeente ontheffing heeft verleend.

Woont u of wilt u gaan wonen in een ouder complex, dan is het lang niet zeker dat er een lift van 205 cm lang is. De algemeen gebruikte aanduiding met 2 poppetjes – lift aanwezig – zegt niets over de afmeting. Echter de liftmaat aanpassen is bouw- en kostentechnisch een utopie. Het doel van dit artikel is attenderen zodat u ooit zoals de weduwe uit Max Meldpunt niet volslagen verrast wordt. Woont u in echter in een speciaal voor senioren bestemd complex en de lift is te klein, dan a.u.b. een melding aan .

11-01-2021

Mijnhuisvanmorgen.nlOSO-Wonen.nl

Zoekt u informatie over de werkzaamheden van de commissie OSO-Wonen en/of over het langer thuis wonen, aanpassen en verbeteren van uw woning of verhuizen, dan komt u via www.mijnhuisvanmorgen.nl of www.oso-wonen.nl op de bekende, nog beter beveiligde website, van de commissie OSO-wonen met het bekende paarsrode embleem.

www.mijnhuisvanmorgen.nl blijft gewoon bestaan maar zonder het te merken komt u op www.oso-wonen.nl . Kijkt u op de zogeheten commandolijn dan staat daar wel www.oso-wonen.nl.

Eenmalige huurverlaging

Huurders die in een sociale huurwoning wonen krijgen onder bepaalde voorwaarden recht op een wettelijke eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Huishoudens van één of twee personen met een huur hoger dan € 633,25 kunnen voor huurverlaging in aanmerking komen als hun inkomen lager is dan in de tabel. Hun huur wordt dan verlaagd tot € 633,25. Bij huishoudens van 3 of meer personen geldt dat bij een huur van € 678,66 of hoger. Hun huur kan verlaagd worden tot € 678,66.

De inkomensgrenzen voor deze huurverlaging zijn:

 

Onder AOW-leeftijd

Boven AOW-leeftijd

Eenpersoonshuishouden

23.725

23.650

Meerpersoonshuishouden

32.200

32.075

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/huurverlagingn

Is volgens de tabel uw inkomen te laag en/of uw huur te hoog, dan kunt u uw verhuurder vragen de huur te verlagen.

Huurtoeslag 2021

De inkomensgrens waarbij geen recht meer bestaat op huurtoeslag gaat omhoog naar € 32.500 en de vermogensgrens naar € 31.340 Ook de maximale huurgrens gaat omhoog naar € 752,33. Bij een vermogen van € 31.440 voor een alleenstaande en € 62.680 voor partners bestaat er geen recht meer op huurtoeslag.

21122017-Brief aan Holland Rijnland betr Zienswijze RWA 2017

ddmm19yy-Open brief

Open brief

OSO maakt zich zorgen over Woningbouw

Aan:

Burgemeester en Wethouders, Politieke partijen in de Gemeenteraad, Cliëntenadviesraad en Inwonersadviesraad

Het OSO maakt zich zorgen over een tekort aan seniorenwoningen ofwel levensloopbestendige woningen toegankelijk voor kinderwagens en rollators in Alphen aan den Rijn. Het tekort neemt alleen maar toe door de vergrijzing, door een groei van het aantal alleenstaanden en het langer thuis blijven wonen.

De vraag is steeds weer: Hoeveel? Waar in Alphen? Koop of huur? Met of zonder zorg? Klein of groot? Betaalbaar? Welke doelgroep: jong of oud? Binnenstad of in de wei? Kunnen leegstaande kantoren worden omgebouwd naar woningen?

Het OSO weet zeker dat de prognose, gemaakt in overleg met de gemeente Alphen aan de Rijn in 2009, niet gehaald zal worden. Dit geldt nog meer als rekening wordt gehouden met de fusie van Alphen met Boskoop en Rijnwoude.

Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken van het tekort: Er is geen doorstroming. De bouw loopt achter door de crisis. De inkomensgrens moet aangepast worden. Er wordt gebouwd voor niet Alphenaren; er worden woningen uitgegeven voor een grote regio tot voorbij de bollenvelden. Er wordt niet of behoudend gebouwd in het groen van het Groene Hart. Er wordt horizontaal gebouwd in plaats van verticaal.

De OSO-commissie Wonen is ervan overtuigd: Bouwen is de enige goede oplossing voor de komende jaren.

IN 2009 heeft de OSO-Commissie Wonen in samenwerking met de gemeente door RIGO een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan levensloopbestendige woningen tot 2020 om het tekort aan geschikte ouderenwoningen op te heffen.

De volgende maatregelen zijn toen afgesproken om de voorraad tot 2020 te realiseren:

Nieuwbouw woningen:

  • 839 Woonforte
  • 2300, jaarlijks 230, 10 jaar lang van 2010 tot 2020

Totaal           3139 gemiddeld, 314 woningen per jaar.

 

Woningvoorraad Centraal Bureau voor de Statistiek

Jaar Beginstand

voorraad

Nieuw

bouw

Overige toevoeging Sloop Overige

onttrekking

Correctie Saldo

voorraad

Eindstand

voorraad

 
2009 30033 245 2       247 30280  
2010 30280 36     -1   35 30315  
2011 30315 466 11 -59 -28   390 30705  
  CBS naar een andere gegevens verameling           300 300  
2012 31005 116 136 -10 -10 43 275 31280  
2013 31280 94 24 -20 -7 4 95 31375  
  Toegevoegd door fusie             14058  
2014 45433 378 49 -88 -20 1 320 45753  
2015 45753 248 20 -41 -11 -1 215 45968  
2016 45968 634 157 -28 -11 3 755 46723  
  Totaal 2217 399 -246 -88 50 2632    
  Gem./jaar 277 50 -31 -11 6 329    

De OSO-commissie Wonen houdt vanaf 2009 de woningvoorraad nauwkeurig in de gaten. De gemiddelde woningvoorraad van 314 per jaar wordt wel gehaald, doch dan is geen rekening gehouden met de gemeentefusie waardoor er ruim 14000 woningen bijkwamen. We zouden er een derde bij moeten tellen om 460 woningen per jaar te realiseren voor de jaren 2014 t/m 2020. De behoefte aan levensloopbestendige woningen is in de laatste jaren ook nog sterk toegenomen doordat verzorgingshuizen zijn gesloten. Deze zitten niet in de prognose van 2009. Ook zijn in de prognose de woningen voor asielzoekers niet opgenomen. We kunnen stellen dat er zeker ruim 500 woningen per jaar aan de voorraad zullen moeten worden toegevoegd.

En dan maar hopen dat deze woningen, vooral grondgebonden woningen, geschikt zullen zijn om met een kleine aanpassing ruimte te bieden aan inwoners met een functiebeperking.

Het OSO roept dan ook alle betrokken partijen op hier aandacht aan te besteden!

 

De OSO Commissie Wonen

 

Voor inlichtingen:

Dick Tempelaar

 

Tel. 06 - 4225 2985

13022018-Wonen door de eeuwen

WONEN DOOR DE EEUWEN HEEN

in Wijkcentrum Swaenswijk

Maandag 13 februari wordt in Wijkcentrum Swaenswijk een zeer interessante lezing gehouden, die samengesteld is door de Alphense ouderenorganisatie Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO), aanvang 14.00 uur.

Wonen door de eeuwen heen blijft even stilstaan bij de allereerste huizen van ver voor de jaartelling. In die tijd was er ook luxe, zelfs comfortabele elementen. Hoe de huizen en dorpen zijn ontstaan en wanneer pottenbakkers in actie komen. Waarom mensen langs de rivier blijven wonen in groepen bij elkaar.

Wat is de geschiedenis van het toilet? Wanneer werd de grootste badkamer gebouwd? Waarom had een trap in het verleden hoge treden? Voor de jaartelling hadden mensen reeds vloerverwarming, hoe dat werkte wordt aan de hand van interessante dia’s via een powerpoint presentatie vertoond.

In 2030 is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 plus. Verzorgingshuizen zijn er niet meer. Daarom moeten ouderen creatiever nadenken over hun woonsituatie. Nadrukkelijk komt in de lezing ook aan de orde hoe mijn huis van morgen er moet uitzien. In een filmpje worden voorbeelden gegeven over ‘Mijn huis van morgen’. Aanpassingen worden getoond om comfortabeler en veiliger te kunnen wonen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wijkcentrum Swaenswijk ligt tegenover de Swaenswijkbrug ingang Jongkindt Coninckstraat 2b. Parkeren kan gratis op eigen parkeerterrein. Entree is 5 euro inclusief 2 consumptiebonnen. Leden van de ouderenorganisaties (OSO) ofwel ASVA, PCOB en KBO betalen 2,50 euro voor twee consumpties. Meer info over Wijkcentrum Swaenswijk staat op www.wijkcentrumswaenswijk.nl

ddmm19yy-Film

13052017-Enquëte

Enquête woonbehoeften senioren

De commissie Wonen cab het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden heeft onlangs een enquête opgesteld om de woonbehoefte van senioren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn in kaart te brengen. Het enquêteformulier is te vinden op de website Mijnhuisvanmorgen.nl.

Onlangs is besloten om de reactietermijn met drie weken te verlengen. Tot uiterlijk 13 mei kunnen belangstellenden hun wensen en behoeften nog kenbaar maken.

Uit de tot nu toe ingestuurde formulieren blijkt een grote voorkeur voor wonen in de omgeving van de Baronie, maar ook voor de omgevingen van de Aarhof, de Herenhof en de Atlas blijkt een behoorlijke belangstelling te bestaan. Tot nu toe bleek uit de ontvangen reacties nog geen interesse voor seniorenwoningen in Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp en Boskoop.

Met de gemeente, met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zijn wij in gesprek over mogelijkheden om seniorenwoningen te laten bouwen met voldoende parkeermogelijkheden, scootmobielruimte met elektra/aansluiting en bergingen op de begane grond, met duurzame energie/opwekkingsmogelijkheden, alsook met een hobbyruimte en gastenkamers. Op grond van de binnengekomen reacties zijn wij met verschillende ontwikkelaars in gesprek over bestaande en te ontwikkelen bouwplannen in de omgeving van de Baronie.

Enquête woonbehoeften senioren

 

Elders hebt u al kunnen lezen dat de Surplusbeurs dit jaar naar 8 oktober is verplaatst. Daarom is de uiterste inzendtermijn voor de enquête van de OSO-commissie Wonen over de woonwensen en  ‑behoeften van senioren stilzwijgend met een paar weken verlengd tot medio mei. Dat leidde nog tot enkele extra inzendingen van senioren.

De keerzijde is dat op dit moment nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zal de eindconclusie niet veel anders luiden dan die bij de tussenevaluatie.  De commissie hoopt dat zij binnenkort meer informatie kan geven.

Intussen is de commissie met diverse instanties in gesprek over de mogelijkheden om in de nabije toekomst in de omgeving van De Baronie woningen te realiseren die voldoen aan de wensen en behoeften van senioren. In deze gesprekken is de commissie geen risicodragende partij. Wel speelt zij een actieve rol als meedenkende en adviserende gesprekspartner.

Wij houden u op de hoogte.

Nog even nalezen: (klik op tekst)

Enquëteformulier:  (druk op link voor het formulier)

09022017-Baronie

 Baronie

 

 

Bij de druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van het kopen of huren van seniorenwoningen op 9 februari kregen de aanwezigen een enquêteformulier aangereikt, waarop zij hun voorkeur konden aangeven. Ongeveer een derde van de aanwezigen leverde het formulier ingevuld in. Ook via email kwamen enkele reacties binnen.

Een voorlopige tussenstand levert de volgende informatie op: ongeveer een derde van de respondenten kiest voor de omgeving van De Baronie. Op de tweede plaats zijn drie locaties met elk bijna 20% aangewezen: De Herenhof, De Aarhof en De Atlas. Uit de voormalige gemeenten Rijnwoude en Boskoop kwamen tot nu toe geen reacties binnen.

35% van de mensen kiest voor koop; 35% kiest voor huurbouw; de overige 30% heeft nog geen keuze gemaakt.

Een derde van degenen die het formulier invulden is tussen de 60 en 65 jaar oud; een derde is tussen de 65 en 70 jaar oud. De rest is ouder dan 70 jaar.

Aan wethouder Van As is de vraag gesteld of er bouwgrond is rondom de Baronie. Hierop heeft de gemeente twee locaties aangewezen die voor nieuwbouw in aanmerking komen. Deze locaties liggen op ongeveer  200 meter afstand van de Baronie

 

Zoals gezegd gaat het nog maar om een tussenstand. Belangstellenden kunnen nog tot en met 23 april 2016 een formulier invullen en toesturen aan de OSO-commissie Wonen.

Het formulier kan worden gedownload van de website Mijnhuisvanmorgen.nl :

http://mijnhuisvanmorgen.nl/2-algemeen/180-seniorennieuws-inz-info-avond.

24012018-Uitnodiging 24 januari 2018 "Keuzes in de laatste levensfase"

 

OSO Commissie Wonen


Meest recente berichten