Huisvesting

image_pdfimage_print

Huisvesting

Het OSO heeft als doelstelling om uiterlijk in 2020 de huisvesting, het woningaanbod van koop- en huurwoningen in overeenstemming te (laten) brengen met de behoeften en woonwensen van jonge of oudere senioren.

Na de fusie tot een groot Alphen moeten er elk jaar 540 woningen komen die geschikt zijn voor ouderen. Dat kan gerealiseerd worden door nieuwe woningen te bouwen die levensloopbestendig zijn te, door bestaande panden om te bouwen naar wooneenheden of door bestaande woningen aan te passen om hierin zolang mogelijk te kunnen wonen.

Het OSO kijkt ook ‘Rondom de woning‘ naar zaken als de toegankelijkheid, bestrating enz.

Het OSO is van mening dat ouderenwoningen zo dicht mogelijk gebouwd moeten worden bij voorzieningen voor zorg en welzijn. Het liefst ziet OSO een voorziening heel dicht bij, bijvoorbeeld onder een wooncentrum. De voorwaarden zijn samengevat in de pagina ‘Woonservicezones‘.

OSO Commissie Wonen

 

Meest recente berichten